Samenwerken met Voetstuk podotherapie kan heel eenvoudig

 

 

 

Voor artsen, fysiotherapeuten pedicures en andere disciplines

Voor Verwijzers

De ontwikkeling van een artsenwijzer podotherapie sluit aan bij de wens om podotherapie transparant te maken. De ontwikkeling van een artsenwijzer speelt in op de onduidelijkheid bij verwijzers over de aard en inhoud van de behandeling, en wanneer te verwijzen voor podotherapie en de categorieën patiënten die baat kunnen hebben bij podotherapie. Eveneens is er onduidelijkheid en de nodige onbekendheid met betrekking tot de indicatiestellingen voor podotherapie en de werkzaamheden van podotherapeut enerzijds en die van de pedicure, de orthopedisch schoenmaker en de podoloog anderzijds. De artsenwijzer beoogt een hulpmiddel voor huisartsen en specialisten te zijn om doelmatig voor podotherapie te kunnen verwijzen. Als zorgverlener kunt u hier de artsenwijzer digitaal inkijken.

Ketenzorg Diabetes Mellitus

Sinds 2015 is de voetzorg voor patiënten met diabetes mellitus veranderd. De podotherapeut heeft een coördinerende rol in het vaststellen van de zorgprofielen. De SIMM’s classificatie is leidend voor het kwalificeren van complicaties aan voeten en benen bij patiënten met diabetes. Deze SIMM’S classificatie wordt vastgesteld door de behandelend arts. De podotherapeut bepaald het zorgprofiel. Deze indicaties zijn ervoor om het risico op het krijgen van wonden en/of amputatie te classificeren.

Het zorgprofiel geeft een behandelindicatie. Hoevaak iemand preventieve pedicurebehandelingen krijgt.

Voor het zorgprofiel werken wij nauw samen met huisarts, internist, diabetes verpleegkundige, pedicure en wondpoli.

Ben je pedicure en wil je samenwerken ga naar naar pedicure

Verwijsblokken nodig? Neem dan contact met ons op

 

 

 

info@voetstuk.nl