Verwijzers

De ontwikkeling van een artsenwijzer podotherapie sluit aan bij de wens om podotherapie transparant te maken. De ontwikkeling van een artsenwijzer speelt in op de onduidelijkheid bij verwijzers over de aard en inhoud van de behandeling, en wanneer u kunt verwijzen naar de podotherapeut. Soms is er onduidelijkheid met betrekking tot de indicatiestellingen voor podotherapie en de werkzaamheden van podotherapeuten enerzijds en die van de pedicure, de orthopedisch schoenmaker en de podoloog anderzijds. De artsenwijzer beoogt een hulpmiddel voor huisartsen en specialisten te zijn om doelmatig voor podotherapie te kunnen verwijzen. Als zorgverlener kunt u hier de artsenwijzer digitaal inkijken.

Voetstuk podotherapie heeft verwijsblokken ontwikkeld die voor u als verwijzer een hulpmiddel kunnen zijn in het verwijzen. Neem contact met ons op, dan sturen wij deze naar u toe

 
Scroll naar boven
× Chat nu met een medewerker