Samenwerken voor goede zorg

Dat staat beter

 

Pedicures

Sinds 2015 is de voetzorg voor patiënten met diabetes mellitus veranderd. Wij werken samen met diverse (medisch) pedicures uit de regio. Regelmatig organiseren wij symposium of informatieavonden voor pedicures. Ben je pedicure en wil je graag een dag meelopen? Dat kan altijd. Wil je met ons samenwerken om samen te gaan voor goede voetzorg! Lees dan verder.

Lees meer over samenwerken met pedicures →

Verwijzers

De ontwikkeling van een artsenwijzer podotherapie sluit aan bij de wens om podotherapie transparant te maken. De ontwikkeling van een artsenwijzer speelt in op de onduidelijkheid bij verwijzers over de aard en inhoud van de behandeling, en wanneer te verwijzen voor podotherapie en de categorieën patiënten die baat kunnen hebben bij podotherapie. Eveneens is er onduidelijkheid en de nodige onbekendheid met betrekking tot de indicatiestellingen voor podotherapie en de werkzaamheden van podotherapeut enerzijds en die van de pedicure, de orthopedisch schoenmaker en de podoloog anderzijds. De artsenwijzer beoogt een hulpmiddel voor huisartsen en specialisten te zijn om doelmatig voor podotherapie te kunnen verwijzen.

Ketenzorg Diabetes Mellitus

Sinds 2015 is de voetzorg voor patiënten met diabetes mellitus veranderd. De podotherapeut heeft een coördinerende rol in het vaststellen van de zorgprofielen. De SIMM’s classificatie is leidend voor het kwalificeren van complicaties aan voeten en benen bij patiënten met diabetes. Deze SIMM’S classificatie wordt vastgesteld door de behandelend arts. De podotherapeut bepaald het zorgprofiel. Deze indicaties zijn ervoor om het risico op het krijgen van wonden en/of amputatie te classificeren.

Het zorgprofiel geeft een behandelindicatie. Hoevaak iemand preventieve pedicurebehandelingen krijgt. Voor het zorgprofiel werken wij nauw samen met huisarts, internist, diabetes verpleegkundige, pedicure en wondpoli.

Lees meer over Diabetes Voetzorg→

Scroll naar boven
× WhatsApp