Disclaimer

van Voetstuk Podotherapie

 

Disclaimer

van Voetstuk Podotherapie

Bij Voetstuk Podotherapie streven wij ernaar om de meest actuele en juiste informatie aan te bieden via deze website, foldermateriaal en andere manieren van informatieverstrekking. De gegevens op deze website zijn bedoeld voor algemene informatie. Wij streven erna om de informatie up to date te houden. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens zonder nadere aankondiging te wijzigen. Wijzigingen zullen dan ook uiterst zorgvuldig gebeuren.

Wij staan echter niet garant voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie. Daarbij kunnen wij niet garanderen dat er foutloze beschikbaarheid in het functioneren van deze website zal zijn.

U kunt geen rechten ontleden aan de aangeboden informatie op deze website.

Voetstuk Podotherapie is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en welke voortvloeit uit het gebruik van deze website, danwel de omogelijkheid deze website te kunnen raadplegen.

Alle rechten met betrekking met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie worden voorbehouden. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de informatie zelf te gebruiken, door te geven, te vermenigvuldigen en/of te verspreiden zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming.

Indien de gebruiker via onze website (www.voetstuk.nl) een website van derden (via een link) raadpleegt, wijzen wij de gebruiker erop dat deze informatie wordt verstrekt door die derde. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites.

Scroll naar boven
× Chat nu met een medewerker