Voetzorg & Diabetes in 2017

De huisarts, praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige controleert jaarlijks je voeten en stelt je zorgprofiel vast. De conditie van je voeten en de risico’s die je loopt op het krijgen van voetwonden bepalen jouw zorgprofiel. Dit zorgprofiel wordt jaarlijks bepaald, omdat de conditie van je voeten in een jaar tijd kan veranderen. Het is belangrijk dat je weet welk zorgprofiel je hebt. Dat bepaalt namelijk welke zorg je voor je voeten krijgt. En ook of de kosten vergoed worden door je zorgverzekering. Er zijn in 2017 geen wijzigingen in de vergoeding van voetzorg aan mensen met diabetes.

Zorgverleners

Bij diabetische voetzorg zijn diverse zorgverleners betrokken. Soms is dat de podotherapeut. Soms is dat de pedicure met aantekening diabetische voet, medisch pedicure of paramedische chiropodist. Deze drie voetzorgverleners zijn allemaal gespecialiseerd in risicovoeten. Voor de leesbaarheid gebruiken we in dit artikel alleen de term pedicure met aantekening diabetische voet.

Zorgprofiel

Hieronder zie je per zorgprofiel hoe de voetzorg geregeld is en hoe deze betaald wordt.

  • Bij zorgprofiel 0 heb je geen speciale zorg nodig. Toch is het verstandig om een pedicure met aantekening diabetische voet te bezoeken. Soms zit vergoeding hiervan in het aanvullende pakket. In de meeste gevallen betaal je de kosten zelf.
  • Bij zorgprofiel 1 krijg je een doorverwijzing naar de podotherapeut. Deze doet een jaarlijks voetonderzoek. Dit onderzoek wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Op basis van dit voetonderzoek kan de podotherapeut je doorverwijzen naar een pedicure met aantekening diabetische voet voor voetzorg. Of deze pedicure vergoed wordt, hangt af van je zorgverzekering. Soms zit dit in het aanvullende pakket. In de meeste gevallen betaal je de kosten zelf.
  • Bij zorgprofiel 2, 3 en 4 volgt een doorverwijzing naar de podotherapeut. De podotherapeut stelt een individueel behandelplan voor je op. De podotherapeut kan een deel van de behandeling laten uitvoeren door een pedicure met aantekening diabetische voet. Controleer of deze pedicure een contract heeft met de podotherapeut. Anders krijg je de kosten van haar behandeling niet vergoed. De medisch noodzakelijke voetzorg bij zorgprofiel 2, 3 en 4 valt binnen de basisverzekering.

Soorten voetzorg

Een pedicure met aantekening diabetische voet kan een deel van het behandelplan uitvoeren. Die zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering als je zorgprofiel 1 of hoger hebt. Daarnaast kan de pedicure met aantekening diabetische voet cosmetische voetzorg leveren, zoals het weghalen van eelt of het knippen van nagels om cosmetische redenen. Dit valt buiten de medisch noodzakelijke zorg. Hiervoor moet je dus zelf betalen. De pedicure met aantekening diabetische voet hoort je hierover van tevoren te informeren.

Vergoeding

Voor medisch noodzakelijke voetzorg hoef je niet zelf te betalen. Maar je kunt niet zelf de kosten van een voetbehandeling bij een pedicure of podotherapeut declareren bij de zorgverzekeraar. Hoe zit dat? Zorgverzekeraars sluiten voor medisch noodzakelijke voetzorg enkel contracten af met zorggroepen en podotherapeuten. En alleen zij kunnen dus declareren. Dat betekent dat je huisarts of zorggroep de rekening voor podotherapie naar de zorgverzekeraar stuurt. Of dat de podotherapeut dat zelf doet. De pedicure kan dit niet doen.

Bron: Diabetesvereniging Nederland (www.dvn.nl)

Scroll naar top
× Chat nu met een medewerker